Buizen type DI 1200mm - 1600mm

Buizen type DI 1200mm - 1600mm

Nominale Diameter D1 MM Uitwendige diameter D2 MM Nuttige Lengte NL M Wand Dikte E MM Buis gewicht T/M Kn Keurmerk
1200 1500 3.00 150 1.6 5650 BENOR/CE
1400 1740 3.00 170 1.96 7100 BENOR/CE
1500 1820 3.50 160 2.09 6000 BENOR/CE
1600 1940 3.50 170 2.31 8825 BENOR/CE